Cabiensach.com
(0)

  1. Thách thức

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam triển khai các hoạt động hỗ trợ cho những người dễ bị tổn thương trên khắp cả nước với dân số gần 90 triệu dân, một quốc gia đang trải qua giai đoạn tăng trưởng kinh tế nhanh, nhưng cũng đang gia tăng khoảng cách giữa dân số thành thị và nông thôn. Hiện Việt Nam đã được công nhận là “nước có thu nhập trung bình”, nhưng vẫn phải đối diện với những thách thức lớn như tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, sự gia tăng các bệnh không truyền nhiễm, những mối đe dọa từ biến đổi khí hậu, và vẫn là một trong những nước trọng điểm thiên tai trên thế giới. Điều này cũng có nghĩa là các nhà tài trợ và đối tác đang rút dần những khoản hỗ trợ phát triển và viện trợ nhân đạo cho Việt Nam, Hội CTĐ Việt Nam đang phải đảm nhiệm vai trò lớn hơn, như là một tổ chức đi đầu trong công tác nhân đạo, trong bối cảnh có nhiều thay đổi nhanh chóng.  Hiệp Hội đã xây dựng lộ trình hướng tới “Một Chữ thập đỏ” tại Việt Nam, hỗ trợ Hội CTĐ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi, nhằm có thể tự lực trong tương lai.

Các đối tác chiến lược đã từng hỗ trợ Hội CTĐ Việt Nam về mặt tài chính cũng như kỹ thuật cho công tác phát triển tình nguyện viên (TNV) đang dần rút khỏi Việt Nam như Hiệp Hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ (CTĐ-TLLĐ) quốc tế, Hội CTĐ Na Uy và Hội CTĐ Tây Ban Nha.

Sự cạnh tranh với các tổ chức khác trong việc phát triển TNV và tổ chức các hoạt động thu hút TNV như Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên và các tổ chức tình nguyện khác rất cao, dễ dẫn đến việc TNV chuyển sang tham gia vào các tổ chức khác.

Đội ngũ cán bộ ở các cấp Hội hạn chế, không đáp ứng kịp khi triển khai các hoạt động truyền thông tại cộng đồng ở diện rộng, cần có lực lượng TNV được trang bị kiến thức truyền thông và kỹ năng làm việc tại cộng đồng cũng như ứng phó trong tình huống khẩn cấp.

  1. Cơ hội

Công tác thanh thiếu niên, tình nguyện viên (TTN, TNV) là một lĩnh vực được Phong trào CTĐ-TLLĐ coi là lĩnh vực quan trọng trong sự phát triển các Hội quốc gia. Việc quản lý và phát triển lực lượng TNV là việc làm cần thiết, là cơ sở cho việc thực hiện các lĩnh vực hoạt động của Hội.

Xu thế phát triển TNV trong lĩnh vực hoạt động nhân đạo là một hoạt động trọng tâm trong phong trào và các Hội quốc gia.

Phát triển TNV là một trong những ưu tiên được nêu trong Nghị quyết Đại hội X (nhiệm kỳ 2017-2022) ban hành tháng 9/2017 của Hội CTĐ Việt Nam. Ưu tiên này cũng được nhấn mạnh trong Kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

TNV CTĐ Việt Nam là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên không phân biệt nam nữ, tôn giáo. Lực lượng TNV Hội CTĐ Việt Nam rất đa dạng bao gồm các đối tượng như: thanh niên, thiếu niên trong trường học, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, phụ nữ…

Xu hướng xã hội hiện nay các tổ chức cá nhân đều mong muốn đi làm nhân đạo từ thiện. Bên cạnh đó, đội ngũ thanh niên rất mong muốn được trợ giúp, được làm TNV cho các tổ chức chuyên nghiệp như Hội CTĐ Việt Nam. Họ rất cần có môi trường, điều kiện để tham gia hoạt động nhân đạo thường xuyên nhằm nâng cao kỹ năng và thúc đâỷ tính chuyên nghiệp nhằm phát triển bản thân.

  1. Thực tế

Hiện nay trên toàn quốc, con số thống kê lực lượng TNV của Hội CTĐ Việt Nam là trên 350.000 người, lực lượng TTN là trên 3,5 triệu người. Tuy nhiên, con số này không phản ánh được số lượng TNV, TTN thực tế. Có tình trạng lấy sỹ số học sinh trong trường phổ thông tính là số lượng TTN mà thực tế các em không hiểu gì về CTĐ và không tham gia được nhiều trong hoạt động CTĐ. Vẫn có tình trạng TNV đánh trống ghi tên, trong những tình huống khẩn cấp rất khó khăn khi huy động TNV. Thống kê về việc huy động TNV tham gia vào các hoạt động cộng đồng, cứu trợ, chăm sóc sức khoẻ, chưa thực hiện được.